CELMAR MEDIA s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 02145669
DIČ: CZ 02145669
Kontaktní údaje
Telefon: +420 214 214 001
Email: bctv@bctv.cz
Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s.. Praha 4
Číslo účtu: 3340124329/0800
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ 91 0800 0000 0033 4012 4329